Nyheter

Segla 24-timmars!

  • 30 maj 2019
  • Kappsegling

image: Segla 24-timmars!

I vår strävan att få fler Linjetter att kappsegla ingår i år SXK 24-timmarssegling på våren i Linjett Cup. 

Tabellen nedan visar de fyra linjetter som är anmälda, med gemensam startpunkt 555 (Stavsnäs).

24-timmars är en lite annorlunda kappsegling, där det gäller att segla så långt som möjligt under 24 timmar.  Man seglar alltså inte en given bana.  SXK beskriver seglingen som "koncentrerad långfärdssegling".  Vår förhoppning är att både kappseglare som kanske inte brukar segla denna segling och andra seglare som inte brukar kappsegla kan upptäcka något nytt! 

Lockelsen med kappsegling!

  • 10 maj 2019
  • Kappsegling

image: Lockelsen med kappsegling!

Vad är det som lockar med kappsegling och vad kan Linjettförbundet rekommendera?