Från gast till skeppare

En nyttig dag för dig som oftast "åker" båt

Med ovanstående rubrik presenterade vi för några år sedan aktiviteten som vi kom att döpa till ”Från gast till skeppare”. Under tre år (2015-2017) genomförde Linjettförbundet denna aktivitet en lördag under försommaren. Totalt deltog nästan 100 personer genom åren. Nu har det gått några år och vi har fått förfrågningar om vi inte skulle återuppta det. Sagt och gjort!

”Från gast till skeppare” är en dag med praktisk båthantering inklusive segling, motordrift, angöring. Övningen är tänkt för dig som normalt inte seglar båten och som vill kunna ta över om något händer eller bara bli mer delaktig och ha roligare ombord. Här får du lära utan prestige och inpräglade roller. Detta är därför inte en familjeaktivitet.

Vi kommer att ha flera båtar och instruktörer som utnyttjas under dagen. Givetvis är båtarna uteslutande Linjetter av olika storlekar. Instruktörerna ställer upp med sina egna båtar och är väl förtrogna med deras hantering.

Vi träffas på Bullandö Marina kl 9.00 lördag morgon den 10 juni för en kortare gemensam genomgång och sedan kastar vi loss. Alla följer samma aktivitetsplan med olika moment oavsett båt.

Moment som kommer att ingå är:

·    Manövrering med motor och allmän båthantering.
·    Angöring till brygga och boj och land (land i mån av möjlighet)
·    Segelsättning och -revning
·    Hantera plotter och enklare navigation
·    Man över bord

Från tidigare års erfarenheter är det mest efterfrågade att träna på tilläggning och manövrering med motor. Mycket fokus kommer därför att läggas på detta.

Vi ordnar enklare lunch som vi tar med oss och troligen äter vi tillsammans på bryggan i Norrviken (Runmarö). Efter dagen har vi en gemensam middag på Bullandö krog för de som önskar, då givetvis även andra familjemedlemmar är välkomna. Själva evenemanget är kostnadsfritt. Lunch (c:a 120 kr) och ev middag betalar ni själva.

Anmälan senast 22 maj via denna länk.  (Vid för få antal anmälda, reserverar vi oss rätten att ställa in evenemanget. Bekräftelse skickas ut 23 maj)

Välkomna!