Livet i Skärgårdens och Östersjöns vatten

Vi fortsatte med ett nytt avsnitt i vår serie om Skärgården och Östersjön; denna gång lyfte vi blicken från bergarter och fossiler och riktade fokus på miljön och det levande, marina livet.

Föredragande var Olle Karlsson, chef för enheten för miljöforskning och övervakning vid Naturhistoriska Riksmuseet

Olle tog oss på en historisk exposé från tiden när de första människorna kommer till Östersjön när inlandsisen drog sig tillbaka och även grönlandsälen fanns i våra vatten, över tiden när sältran var en av Sveriges viktigaste exportprodukter, via förändringen som kom i 1900-talets början när sältran inte längre var en viktig produkt och en motion till riksdagen lades fram för att använda flottans kanonbåtar skulle användas för att få slut på säleländet, via 1960 och 1970-talets giftkatastrofer när sälarna var på randen till utrotning fram till idag när sälen åter igen börjar bli en vanlig (men inte helt oproblematisk) syn i våra vatten.

Olle Karlsson har arbetat med sälar sedan 1990-talet och studerat sälarnas återkomst i våra skärgårdar. Hans forskning har bland annat fokuserat på att utveckla nya metoder för att känna igen och beräkna antalet sälar med hjälp av sälarnas pälsmönster (fotoidentifikation), studera förflyttningar och dykbeteende med hjälp av sälar försedda med spårningsutrustning och bedöma sälarnas påverkan på fiskpopulationer genom att studera sälarnas födoval.

Olle besvarade åhörarnas mångfaldiga (sällan enfaldiga) frågor.

När: 24 oktober, 18.00-20.00
Var: Wenner-Gren Center (Sveavägen 166), Biblioteket, plan 24