Om Linjett cup

Segla kapp, segla Linjett cup!

Linjett cup är en tävling för alla Linjetter där seglingar under hela säsongen ingår.  Varje segling ger poäng, och poängen från alla seglingar räknas ihop i slutet av säsongen.  Både shorthandedseglingar och seglingar med full besättning räknas.  Pristagarna presenteras på hemsidan och prisutdelning sker på årsmötet i februari.

Alla seglingar som är godkända av Svenska Seglarförbundet (SSF) och upptagna i deras tävlingskalender ger poäng i Linjett cup. Förutom dessa ingår ett antal andra seglingar (tex Linjettmästerskapen på Rosättra, se nedan).

Det räcker att en Linjett deltar i en godkänd kappsegling för att få poäng. Genom att kappseglingarna arrangeras enligt SRS, Svenskt Respitsystem (eller något annat väletablerat respitsystem som ORC eller IRC) får Linjetterna med olika storlek poäng, dels beroende på inbördes placering och svårighet, dels beroende på hur Linjetterna placerat sig i relation till andra båttyper. Detaljerna kring poängberäkningen presenteras senare i texten.

Nyheter 2024

I år ingår även 24-timmars höstsegling, och nytt är att man får starta alla giltiga startplatser.  Nytt är även att efter varje rekommenderad segling så kommer aktuell ställning i Linjett cup publiceras här nedan.

Aktuell ställning

Linjett cup - ställning 2024-07-06

Följande seglingar ingår i Linjett cup 2024

De seglingar som är godkända syns i Svenska Seglarförbundets Tävlingskalender (https://www.sailarena.com/sv/se/events). Under året kan flera seglingar ansättas i den listan.
Utöver detta ingår ett antal andra tävlingar som visas bland Linjettförbundets rekommendation på tävlingar nedan.

2024-05-04 Lidingö Runt  
2024-05-09 Gullviverallyt  
2024-05-18 Ornö Runt  
2024-05-27 Raymarine 2star  
2024-06-01 SXK 24-timmars vårsegling i Stockholm, period 24 timmar,  (ej SSF)  
2024-06-14 Kolfiberrodret  
2024-06-28 Gotland Runt Archipelago Race  
2024-07-02 Gotland Runt  
2024-08-09 Linjettseglarnas tillfartsrace (ej SSF)  
2024-08-10 Linjettmästerskapet (ej SSF)  
2024-08-19 Tjörn Runt  
2024-08-23 Visbypokalen  
2024-08-31 Arkö Runt  
2024-08-31 SXK 24-timmars höstsegling i Stockholm, period 24 timmar,  (ej SSF)  
2024-09-07 Nordic Yacht Open  
2024-09-12 Åland Offshore Race (ej SSF)  
2024-09-21 Byxelkroken  

Rapportering och sammanställning av resultat

Ansvaret att rapportera resultat från seglingar som inte finns i listan ovan tillkommer skepparna på de de tävlande båtarna. Resultatet ska rapporteras efter säsongens slut, senast den 12 november till Martin Björklund (sailingmaster@linjett.org). Vid rapporteringstillfället skall anges: kappsegling, båttyp, båtens namn, antal Linjetter, rorsman samt placering.

Linjettförbundets Sailing Master ansvarar för poängberäkning, sammanställning och rapportering från de seglingar som ingår.

Resultaten publiceras på Linjettförbundets hemsida, både som delresultat under seglingssäsongen och som slutresultat (topplaceringar) när alla seglingar är genomförda och rapporterade. Full resultatgenomgång och prisutdelning kommer på årsmötet 2025.

Poängberäkning (a – d nedan)

Samtliga Linjetter som startar en godkänd kappsegling får poäng, oberoende av om båten eller besättningen är medlem i Linjettförbundet eller ej. Dessa poäng ingår i a) nedan.

Största möjliga poängandel baseras på det antal båtar och antal Linjetter som startat i seglingen. Linjetter som inte kommer till start (DNC=did not compete) eller inte startar (DNS=did not start) får 0 poäng. Dessa båtar räknas heller inte med i Antalet Linjetter. Diskvalificerade båtar (DSQ) eller båtar som inte kommer i mål (DNF) får 1 poäng.

Poängberäkningen för antal Linjetter grundas på den totalresultatlista som gäller för den aktuella seglingen (samma respitsystem, samma bana). Om totalresultatlistan inte presenteras trots att man kör samma respitsystem och bana men i olika klass, sker särskild sammanslagen beräkning (förutsatt Corrected Time rapporteras). Ju fler Linjetter i samma beräkning, desto roligare. 

a)   Antal Linjetter

Vinnaren får det antal poäng som motsvarar antal Linjetter som startat i klassen eller startade båtar i samma bana och respitsystem, dvs totalklassen (SRS, ORC,  IRC eller entypklass). Tvåan får ett poäng mindre osv. Undantaget är Linjettmästerskapet där man får ½ poäng om man kommer sist. Näst sista båt får 2*1/2 p, osv. I detta moment avrundas alla halvpoäng uppåt så alla får hela poäng och det minsta man kan få är 1 p.

b)   Svårighetsgrad

 Beroende på seglingens svårighetsgrad (banlängd, NM=distansminut) får alla som fullföljt seglingen addera en poängsumma enligt nedan.

En segling som enligt program/seglingsföreskrifter har banlängd:

      < 40 NM:  1p

    41-80 NM:  3p

  81-120 NM:  5p

121-200 NM:  7p

     >201 NM:  9p

24-timmars, som inte har en given banlängd, ger 5p.

Om banan ändras på grund av för lite eller för mycket vind (eller av annan anledning) erhålles poäng för den banlängd som anges i gällande program/seglingsföreskrifter. Om seglingen uppdelas i fler etapper räknas totallängden förutsatt man medverkar i alla etapper. Om deletapper är över 23 NM ges poäng justerat för a), b) och c) även om deltagaren brutit en deletapp.

Om en double handed klass finns och om deltagade båt är anmäld och fullföljer som sådan ges en extra poäng oavsätt placering. I övrigt gäller fortfarande a) till d) för double handled deltagare.

c)   Startfält

Beroende på antalet totalt startande båtar och på Linjettens placering totalt erhålls ett tillägg enligt tabell nedan.

Tabell

Antal startande            Bästa 10%         Bästa 25%          Bästa 50% 

20-40                               3                         0                         0                                                       

41-80                               6                         3                         0                                                       

Fler än 81                        9                         6                         3                                                       

Exempel: 60 båtar har startat i seglingen. De Linjetter som placerat sig bland de 10 % bästa, dvs placering 1-6 får 6 poäng. De linjetter som placerat sig bland de 25 % bästa, dvs placering 7-15 får 3 poäng. De linjetter som kommer bland de 50 % bästa dvs. placering 16-30 får här inga poäng. Eventuell avrundning vid exakta halvtal görs nedåt.

d)   Pallplats

Om antalet båtar som startat i klassen (SRS, ORC, IRC eller entyp) är 10 eller fler ger 1:a plats 5 poäng, 2:a plats 4 poäng och 3:e plats 3 poäng. Vid färre båtar får 1:an 3p, 2:an 2p och 3:an 1p. Om 3:an är sist ges inga poäng till 3:an.    

Detta gäller klassen (kallad huvudklassen) och ej totalprislista. Gäller sammanlagda resultatet om fler etapper. Om seglingen innehåller extraklasser, typ Linjett-entypklass, double handed kategori, etc, som en ”klass-i klassen” eller spridd bland huvudklasserna på samma bana, räknas inbördes Linjetters resultat fortfarande endast enligt a) och pallplats-poäng ges endast för placering i huvudklassen (d.v.s. inga ytterligare poäng ges för klass-i-klassen pallplats).

Poängsumma (p)

Varje Linjett får för varje segling som ingår i Linjett Cup det antal poäng som utgör summan av poängen enligt ovan: p=a+b+c+d

Om två båtar får samma slutsumma efter sista seglingen rankas den som har den högsta delpoängen från en segling som vinnare. Om även den är lika rankas den som har den högsta näst högsta delpoängen som segrare, osv. Exempel: Två båtar har samma poängsumma 50p, båt A har delpoängen 25+15+10, båt B har 25+10+10+5; då rankas båt A som vinnare.