Tekniskt föredrag om långfärdskridsko

Rapport från Tekniskt föredrag om långfärdskridsko av Mårten Ajne den 11:e December 2018.
Ett mycket uppskattat föredrag om långfärdskridsko med fokus på teorierna bakom isbildning och lite om isens styrka. För de mindre matematiskt lagda delgavs annars intressant information och statistik
som förhoppningsvis lockar till nya turer. Inom ämnet långfärdskridsko finns givetvis många andra ämnen som inte berördes såsom skridskoteknik, utrustning och säkerhet eller bara  turbeskrivningar.
Förhållandet för skridskoisar är väldigt bra i Stockholmsområdet, temperaturer kring 0:an och inte för mycket snö, dvs inte för kallt. Globalt sett finns skridskoisar bara norr om 40 breddgraden (på norra halvklotet) beroende på solinstrålningen.
Bakgrunden till alla beräkningar och statistik är att Stockholms Skridskoseglarklubb med 10.000 medlemmar vill hitta idealiska skridskoisar och medverka till publicering av kartor och liknande underlag för mera generella och bestående bedömningar av isförhållanden. Kanske lite nördigt men definitivet användbart både för skidskoåkare och natur/miljö intressenter. De bästa isarna kommer tidigt och man vill ju gärna komma så långt ut som möjligt ellermaximera turens längd. Givetvis är det mesta av detta är överkurs för vanliga skriskoåkare.
Vi fick lära oss att man kan beräkna isbildning och isens tillväxt. Det finns många parametrar såsom vattnets och atmosfärens egenskaper (moln) , in och utstrålning, vind och inte minst temperatur. Mårten berörde även hur man beräknar isens hållfasthet men nämnde att 45 mm kärnis brukar räcka.
Det är en ganska komplicerad energiekvation att beräkna när vattnet fryser i sjöar, floder och hav men det är fullt möjligt om man gör ett antal antaganden. Vill man vara mer appoximativ kan man koncentera sig på in/utstrålning och luftens temperatur som är de viktigaste och mest varierade faktorerna. Den enklaste bedömningen görs med graddagar, dvs det ackumulerade antalet minusgradsdagar (medeltemperaturen per dag om minusgrader).
Sedan mer än 50 år finns det stora mängder samlad data över tidpunkten för isläggning samt om isens beskaffenhet över skridskosässongen för många platser från standardiserade tur och israpporter. Denna information kan användas när man direkt vill hitta bra isar men tjänar även som verifiering av beräkningar och prognoser. 

För att utvidgat intresse om detta rekommenderas medlemskap i Stockholms Skridskoseglarklubb.

Mårtens böcker är utgivna av förlaget Calazo .