Föreningen Linjettseglarna

Föreningen har för närvarande 31 medlemmar.

Medlemmar i Linjettförbundet har möjligheten att ansöka om medlemskap i Föreningen LinjettSeglarna.

Som medlem har du en prisvärd klubbtillhörighet med rätt att delta i kappseglingar sanktionerade av Svenska Seglarförbundet (SSF). Du får ett medlemskonto i Riksidrottsförbundets "IdrottOnline". 

På årsmötet den 10 februari 2024 omvaldes Robert Sagulin till ordförande och till styrelse omvaldes Øistein Nordengen och Olof Engdahl. Till valnämnd omvaldes Staffan Hugemark och Lennart Pilfalk. Till revisorer omvaldes Rufus Ekberg Österdahl och Ulf Jussing.

Ansök om medlemskap HÄR. 

Medlemsavgiften är f.n. 100 kr per år och inbetalas vid inträde och sedan varje år, senast innan årsmötet till: Föreningen LinjettSeglarna. Bankgiro: 5258-7524

LinjettSeglarnas stadgar hittar du här.