Historik

Svenska Linjettförbundet bildades 1989

Torbjörn Lindmark berättade vid 20-årsjubileet 2009 om hur förbundet kom till:

Det hela började med ett antal påtryckningar från olika Linjett 32-ägare. ”Varför har vi inget klassförbund?” Liknande Scampi, Comfort, Ballad etc. "Varför kan vi inte segla i egen klass?" Sanningen var den att ingen ville ta på sig ”jobbet” att starta ett förbund! Övertalningens konst må vara svår och till slut lyckades ett antal L 32-ägare övertala KSSS-medlemmen Carl-Fredrik Fredriksson att ta ”styråran” för att bilda ett klassförbund. Syftet var att få segla i egen klass i Gotland runt med Linjett 32, som med åren blivit en ansenlig skara på c:a 60-80 båtar. Nu var långt ifrån alla Linjett-32-ägare tända på Gotland Runt. Vi var, jag säger vi, 5 – 6 stycken som tyckte det var kul och ville fortsätta. Fredriksson drog 1988 igång att skaffa likasinnade. Det skall sägas att utan Fredrikssons entusiasm och vilja hade inte något Linjettförbund skapats. Nåväl ett antal ”likasinnade”, including myself , skapade kontakter med Svenska Seglarförbundet och dess tekniska kommitté.

Vi fick ett oväntat gott stöd av den tekniska kommittén / Lennart Ohlsson / då han som mätchef i Sv. Seglarförbundet sett potentialen i Linjettbåtarna redan då Linjett 29-30 var ute på kappseglingsbanorna. Genom sina kontakter i bl.a. KSSS hade C-F Fredriksson bäddat väl för ”klassen” och vi kunde genomföra ett första konstituerande styrelsemöte i Svenska Linjettförbundet den 18/1-89 då vi bildade förbundet. Härefter följde ett antal praktiska detaljer att klara ut:

  • Klassens stadgar skulle fastställas 
  • Klassens entypsregler skulle diskuteras och fastställas 
  • Budget och avgifter diskuterades och fastställdes 
  • Vilka funktioner hade vi var och en? Det var en intensiv tid att genomföra alla moment

Det var en intensiv tid att genomföra alla momenten att få ett Klassförbund registrerat och ”godkänt av ” Svenska Seglarförbundet. Den 22 februari –89 kallade vi till ett första årsmöte i NBS-lokaler i Täby för att få alla intresserade att utse lämpliga ledarmöter i styrelsen.

Jag har tagit fram dessa ”gulnande” papper och känner naturligtvis en viss nostalgi över den entusiasm och drivkraft som utgjorde basen för arbetet. Efter registrering och ”bataljerna” med Sv. Seglarförbundet måste vi nu fixa: PG-nummer, revisorer, segelmätning, kommunikation med medlemmar etc. Den 2/3 –89 gick det första ”utskicket” till medlemmarna. Totalt hade 51 anmält sitt intresse.

Ett första möte, en accept, en vilja, en efterlängtad acceptans gjorde att Linjettförbundet startade med ”rekordfart”. Det kan vara på plats att nämna de som startade och fick verksamheten att fungera.

Ordförande: Carl-Fredrik Fredriksson 
Sekreterare: Gunnar Holmgren 
Skattmästare: Fredrik Wallenberg 
Mätchef: Torbjörn Lindmark 
Tävlingschef: Lennart Arebo