Resultat

Många av Linjetterna i årets ÅFOR placerade sig bra och alla fullföljde.

I ett ÅFOR med varierande vindar, från kraftig medvind på resan ner till Hoburgen och stundom bleke på vägen hem, så bröt över 46 båtar. Alla deltagande Linjetter fullföljde och de flesta placerade sig riktigt bra.

Nedan deras placering i de olika klasserna. (Inom parentes är totalplacering). Bästa Linjett blev Femelle's, följd av Contessa och Felicia.

Vår Sailingmaster - Robert Sagulin (Merlin) - har lovat att skriva en lite mer utförlig sammanfattning när han kommit iland.

SRS A (55 båtar)

Contessa - 12 (36)

SRS B (53 båtar)

Merlin - 7 (99)
Dreamline One - 23 (131)
Alina - 28 (140)
Octavia - 35 (153)
Amorina - 41 (171)

SRS C (46 båtar)

Felicia - 5 (55)
Alapocas - 7 (68)
Allwina - 9 (75)
Serenity - 11 (83)
Blåsut - 16 (89)
Azurina - 21 (97)
Isabella III - 23 (101) 
Tjorven - 38 (149)

SRS ORCI B+C (25 båtar)

Femelle's - 11 (35)