Aktuellt medlemsläge

Linjettförbundet

  • 635 medlemmar varav:
  • 4 hedersmedlemmar
  • 463 huvudmedlemmar
  • 168 familjemedlemmar

LinjettSeglarna

  • 32 medlemmar

facebook-gruppen "Linjettseglarna"

  • 773 medlemmar

facebook-kontot "Svenska Linjettförbundet"

  • 630 följare

Youtube  "Svenska Linjettförbundet"

  • 170 prenumeranter

Förutom i Sverige finns våra medlemmar i Danmark, Estland, Frankrike, Norge, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike