På kryss artikel Linjett 39

  • 18 maj 2021
  • Övrigt

En artikel i På Kryss om en blivande ägare till en av de första Linjett 39.

Extern länk till På Kryss